„Jacek i Agatka” znajduje się przy ul. Korfantego 33 w Cieszynie na działce z ogrodem przeznaczonym na zabawy dla dzieci. Przedszkole mieści się w piętrowej, wyremontowanej kamienicy zarejestrowanej w Krajowej Ewidencji Zabytków. Przestronne i słoneczne sale wyposażone są w nowe meble posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty a także w różnorodne pomoce dydaktyczne i „przemyślane” , ekologiczne zabawki. Dodatkową atrakcją dla dzieci będzie już niedługo stworzenie mini sadu i ogródka warzywnego. Będziemy uczyć maluchy jak rośnie marchewka, zanim trafi na stół i że można ciągnąć rzepkę… bo świat warzyw i owoców jest cudowny, smaczny i zdrowy. Dzieci powinny wiedzieć, co jedzą. Wtedy to polubią !

 

Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne ” Jacek i Agatka” wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Cieszyn z dniem 30.08.2013 roku pod numerem 17/13

 

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu tworzymy dzieciom optymalne warunki rozwoju w przyjaznej, domowej atmosferze ucząc je otwartości na świat i przyrodę. Pomagamy każdemu dziecku samodzielnie odkrywać podstawowe zasady w myśl Marii Montessori „ pomóż mi zrobić to samemu”. Przekazując wiedzę o zasadach tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka pragniemy wszczepić naszym wychowankom to, co najcenniejsze – szacunek dla siebie i innych uświadamiając dzieciom ich prawa i obowiązki przy równoczesnym poszanowaniu praw innych.

Bardzo ważne dla naszych pociech jest wsparcie rodziny sprzyjające utrwaleniu kształtowanych w naszej placówce właściwych postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Rodzicom proponujemy warunki partnerskiej współpracy. Uwzględniając ich potrzeby i sugestie staramy się zaspokoić ich oczekiwania. Wspieramy  ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci zachęcając do wzajemnego współdziałania poprzez kontakty indywidualne, zebrania grupowe, spotkania ze specjalistami oraz spotkania warsztatowe.

„ Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już (…) Lata dziecięce to już, nie zapowiedź” Janusz Korczak

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci mieszane wiekowo, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Strukturę Przedszkola stanowią dwa oddziały integracyjne oraz dwa oddziały dla dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi. 

Przedszkole czynne jest  od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00 przez cały rok z letnią przerwą wakacyjną zwyczajowo przyjętą na ostatnie dwa tygodnie sierpnia.

Oddziały dla dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

Ramowy rozkład zajęć – tutaj

 

Zajęcia organizowane będą tak, aby zachować równowagę pomiędzy zabawą, przebywaniem na świeżym powietrzu oraz zajęciami dydaktycznymi.